Rare og gode kørelærere​

Råder over 6 nye biler​

Lovpakke fra kr. 13.995,-​​

Førstehjælpskursus​

Pr. 1. oktober 2006 skal alle nye elever have deltaget

i et Førstehjælpkursus.

Kurset skal gennemføres før tilmelding til teoriprøven kan finde sted.

Det er derfor nødvendig at få "kursusbeviset" hurtigst muligt efter start, gerne før.

Kurset omfatter 7 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (3 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

Kurset afvikles på en dag.

»Kapitel l a

Færdselsrelateret førstehjælp

§21 a. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.​

Stk. 2. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 9 i denne bekendtgørelse og forestået af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.

Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.

Stk. 5. Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.«

Læs mere på Politiets hjemmeside »​

Tilmeld dig din lokale køreskole

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores køreskole. Vi står klar til at svare på dine spørgsmål om priser, kørelærere, biler og meget mere. Ring til os på telefon post@wonsbek.dk.

Wonsbek Trafikskole

Herlev Hovedgade 117A

2730 Herlev

CVR: 17910876​

Kontakt os

Telefon: 44 91 19 09

E-mail: post@wonsbek.dk

CVR: 17910876

Tilmeld dig vores hold

Du kan altid tilmelde dig et hold ved at klikke her.

Vi tilbyder hold til personbil, motorcykel, trailer, erhverv og generhverv